​Har du spørgsmål?

Takstblad 2022-2023

Driftsbidrag​

Excl. moms​

Incl. moms​

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

800,00 kr.

1000,00 kr.

Målerafgift – årlig pr. vandmåler

Vandafgift pr. m3.

4,50 kr.

5,62 kr.

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

6,10 kr.

7,63 kr.

Drikkevandsafgift pr. m³ (Miljøafgift)

0,24 kr.

0,30 kr.

Byggevand pr. m³

4,50 kr.

5,62 kr.

Vand til anden forsyning pr. m³​

4,50 kr.

5,62 kr.

Vand til brandslukning pr. m3​

4,50 kr.

5,62 kr.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Excl. moms​

Incl. moms​

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

4.620,00 kr.

5.775,00 kr.

Øvrige forbrugere 2000- 9999 m3/år efter forhandling​

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.)

8.085,00​ kr.

10.106,25​ kr.

Forsyningsledningsbidrag uden for byzone i forsyningsområdet efter forhandling

Stikledningsbidrag pr. stk. Stikledning til skel max. 25 m

3.465,00 kr.

4.331,25 kr.

Måle brønd

Dagspris​

Lejere af ejendomme hvori der er flere lejemål, samt lejere af Boligselskabet Langelands ejendomme opkræves et indskud svarende til:

Excl. moms

Incl. moms

1 person

700,00 kr.

875,00 kr.

2 eller flere personer

1000,00 kr.

1.250,00 kr.​

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.​

Gebyrer

Excl. moms​

Incl. moms​

Vandmåler (udskiftning grundet beskadigelse) excl. montering

800,00 kr.

1000,00 kr.

Rykkegebyr

100,00 kr.​

Momsfrit​

For sent aflevering af selvaflæsningskort

100,00 kr.​

​Momsfrit

Flyttegebyr

150,00 kr.

187,50 kr.

Gebyr for aflæsning af vandmåler

100,00 kr.

Momsfrit

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

100,00 kr.

125,00 kr.

Gebyr for, for sent afleveret aflæsningskort

100,00 kr.

Momsfrit

Lukke gebyr + Udgift efter regning VVS

100,00 kr.

Momsfrit

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger for genåbning

1000,00 kr.

1.250,00 kr.

Beskadigelse af jordstophane efter regning

Renter ved for sen indbetaling 1 % pr. påbegyndt måned efter forfald, dog min.

10,00 kr.

Har en bruger været i restance i 2 på hinanden følgende halvår, skal vandafgiften fremover betales forud for hele året ved den første opkrævning i året.

Til alle takster/priser tillægges p.t. 25% moms, rykkergebyr og aflæsningsgebyr er momsfri.

Vandafgiften opkræves halvårsvis

Firmainfo

Humble Vandværk

CVR: 26086213

Læs cookiedeklaration her

Kontakt

Telefon: 20 33 05 08

E-mail: info@humblevand.dk