​Har du spørgsmål?

Humble Vandværk

Humble Vandværk blev stiftet som Humble Andels-Vandværk af en række borgere i Humble den 16. marts 1933.

Initiativtagerne til stiftelsen var dyrlæge K. Stokholm, læge J. Bjørnsson, politibetjent P. Madsen, købmand Ernst Koch, H. Jakobsen, J. Jensen, E. Thiesen, C. Mathiasen, Chr. Lyngs og H. Frederiksen.

Af vandværkets protokoller fremgår det, at der i de følgende år efter stiftelsen er foregået et stort arbejde med etablering af vandværket, som kunne tages i brug november måned 1933 med dengang 40 forbrugere.

Gennem årene op til dato har adskillige bestyrelser formået at videreudvikle og modernisere vandværket, så det i dag fremstår som et moderne og driftsmæssigt godt og effektivt vandværk.

Værket er løbende blevet udbygget, og forsyner i dag (2015) 542 husstande med forsyningsområdet Humble by, Kædebyvej til Langøvej, Østre Kædeby til Hannebjergvej 2, Hesselbjerg by til Ristingevej 115, Bagenkopvej til nr. 13, samt Brandsbyvej til og med Galbjergvej.

Vandværket består af selve værket beliggende Ristingevej 33A, samt anlæg overfor på ejendommen Ristingevej 22.

Der er etableret 4 boringer, som er beliggende på begge ejendomme samt på ejendommen Ristingevej 33.

Omkring vandværket bygninger og anlæg er der etableret hegn og sikkerhedsinstallationer, således at eventuelle forureninger m.m. udefra vil kunne undgås.​

Den daglige drift står bestyrelsen for. Den består af 5 medlemmer, som er andelshavere, og har ansat en driftsleder - som på nuværende tidspunkt er Arne Egelund - som ligeledes på nuværende tidspunkter medlem af bestyrelsen.

Der er fra myndighedernes side givet tilladelse til indvinding af 100.000 m³, hvor den årlige indvinding i øjeblikket er på ca. 75.000 m³.

Værket er under løbende kontrol af myndighederne, og der udtages vandprøver jf. lovgivningen med de i loven fastsatte krav, således at eventuelle overskridelser behandles og imødegås omgående. Vandværket har altid kontrakt med et certificeret og godkendt firma til udtagelse af disse prøver.

Bestyrelsen på nuværende tidspunkt består af:

  • Formand: Jack Hansen
  • Næstformand: Arne Egelund Jensen

  • Kasserer: Jørgen Nørgaard Jensen

  • Bestyrelsesmedlem: Jens Ulrik Larsen

  • Bestyrelsesmedlem: Tom Brylle

  • Suppleant: Tom L. Pihl

​​

Humble Vandværk, 2024

Firmainfo

Humble Vandværk

CVR: 26086213

Læs cookiedeklaration her

Kontakt

Telefon: 20 33 05 08

E-mail: info@humblevand.dk