info

Humble vandværk levere rent vand.

Menu
P

 Vi leverer dit rene vand


 

Humble Vandværk pumper grundvandet op fra kalkforekomster og sand- og
grusaflejringer i undergrunden.
Det langelandske grundvand er af god kvalitet, da det indeholder jern, mangan,
aggressiv kuldioxid, og en række andre naturligt forekommende stoffer fra
vandets passage gennem jordlagene.

Grundvandet behandles i vandværket, hvor det iltes og filtreres gennem sandfiltre.
Herved fjernes uhensigtsmæssige stoffer som blandt andet jern, mangan og
aggressiv kuldioxid. Herved får vandet får det klare udseende og den gode smag,
som vi gerne vil have.

More Details: